Saturday, July 8, 2017

Datang kembali

Setelah sekian  lama menyepi
Hari ini saya kembali untuk tunjukkan bahawa saya masih lagi ada.
Tetapi datang  itu tak sama
Seolah serupa tetapi berbeza.