Saturday, July 8, 2017

Datang kembali

Setelah sekian  lama menyepi
Hari ini saya kembali untuk tunjukkan bahawa saya masih lagi ada.
Tetapi datang  itu tak sama
Seolah serupa tetapi berbeza.

No comments:

Post a Comment